AZ | EN

RƏQƏMSAL KİTABXANA

Home RƏQƏMSAL KİTABXANA Məlumat bazaları
  EBSCO - Tədqiqat üçün nəzərdə tutulmuş tam mətnli və biblioqrafik məlumat bazalarını təklif edir.
  IOPscience - məlumat bazası 1874-cü ildən bu günə qədər bio-ruhlandırma, biometrik, biotibbi materiallar, astronomiya, astrofizika, fiziki kimya və nəzəri fizika sahələrinə aid 300000 dən artıq məqaləni əhatə edir.
 
Web of Science™ Core Collection dünyanın aparıcı ədəbiyyat məlumat bazasına tədqiqatçıları, inzibatçıları, professor və tələbə heyətini sürətli, güclü çıxışı təchiz edir. Nüfuzlu, çoxsahəli məzmun 12000-dən çox dünyada tanınmış yüksək təsirli jurnalları – sərbəst girişi olan jurnallar da daxil olmaqla – 160000 – dən çox konfrans işlərini əhatə edir. Siz burada cari ilin və 1900-cü illərdən bəri olan retrospektiv əhatəli sosial elmləri, incəsənət və humanitar elmləri əhatə edən materialları tapacaqsınız. 250-dən çox fənlər üzrə zəruri məlumatlar diqqət mərkəzindədir.
The Biomedical and Life Sciences Collection Toplu dünyanın bir çox aparıcı mütəxəssislərnin, o cümlədən bir neçə Nobel laureatının 2000-dən çox onlayn seminar mühazirələrinə bilavasitə çıxışı təmin edir.