AZ | EN

XİDMƏTLƏR

Home XİDMƏTLƏR Xüsusi xidmətlər
KIM aşağıdakı İSBN və İSMN xidmətlərini təmin edir:
 
  • Naşirlərin tələblərinə  müvafiq olaraq, Nəşrdə Kataloqlaşdırma (CİP) da daxil olmaqla, onları lazımi informasiya ilə təmin etmək
 
  • Çap olunmuş kitabların (qeydiyyatdan keçmiş) milli biblioqrafik məlumat bazasını yaratmaq
 
  • İSBN və İSMN nəşrlərinin məlumat bazalarını idarə etmək
 
  • Naşirlərin təyin olunmuş prefiks və başlıq saylarının hesabatını aparmaq
KİM  İSBN sistemi tətbiq ediləndən bu günə kimi  ölkəmizdə nəşr olunan materiallardakı İSBN haqqında biblioqrafik informasiyanın Nəşrlər Məlumat bazasını və Azərbaycan Nəşriyyatlarının Nəşriyyatların Beynəlxalq İSBN məlumat kitabının İdxal/İxrac formatında  illik hesabatını hazırlayır.
KİM mütəxəssisləri sayəsində ölkəmizdə nəşr olunan materiallara dünya standartlarına uyğun biblioqrafik təsfir yaradılır (Düi onluq təsnifatı, mövzu başlığı).