AZ | EN

RƏQƏMSAL KİTABXANA

Home RƏQƏMSAL KİTABXANA Xəzər Universitəsi E-Nəşrləri
 Xəzər Universitəsi Mətbəəsi (XUM) tərəfindən yayimlanan kitabların böyük əksəriyyəti elektron formatda sərbəst istifadə üçün mövcuddur. Aşağıdakı siyahıdan istifadə etməklə, kitabları yükləməyiniz mümkündr.
Arxeologiya


         
  Arxeoloqun çöl gündəliyindən (PDF), 2009
 
Qüdrət İsmayılzadə   
ISBN 978-9952-20-054-6


Bioqrafiya
       

Hamlet İsaxanlı: Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair (PDF), 2010

 

ISBN 978-9952-20-048-5

     
 

Bəhlul Abdulla-Sevgi dolu alim və pedaqoq (PDF), 2010

 

ISBN 987-9952-20-058-4

     
   

Bu dünyaya nə gətirdim... Hamlet İsayev (İsaxanlı)/ Что в этот мир принес я…Гамлет Исаев (Исаханлы) (PDF), 2005  
Knyaz Aslan  
Vahid Ömərli  
ISBN 9952-20-032-3

     
        

Xəzər Universitəsinin Nəşrləri Aləmində Biblioqrafik Göstərici (1991-2006) (PDF), 2006

 
ISBN 9952-20-033-1

 

İqtisadiyyat, Biznes və Menecment

        
 

 

English-Azerbaijani  Azerbaijani-English Concise Dictionary of Project Management Terms (PDF), 2012 

M.N. Nuriyev 

ISBN 978-9952-20-070-6

 

     
        
Şirkətlərarası rəqabət (PDF), 2010  
İntiqam Bəşirov


Təhsil


In search of "Khazar" (PDF), 2006  
Hamlet İsaxanlı
ISBN 978-9952-20-034-8
     
  Müasir dünyada ali təhsil sistemində nələr baş verir və "2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı " necə olsa yaxşıdır? (PDF), 2008  
Hamlet İsaxanlı  
ISBN 497-9952-20-044-7
     
        
 

On education system in transition economy: A view from Azerbaijan (PDF), 2006

Hamlet Isaxanli 

ISBN 978-9952-20-037-9 

This collection of works examines the past and present of Azerbaijani Education System and offers new perspectives on the development and modernization of education policy.

Jurnalistika

        
  Jurnalistikaya giriş (PDF), 2001  
 Stein, M.L.   
Paterno, S.F.


Tarix

        
 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai-siyasi ideallar (PDF), 2005

ISBN 9952-20-028-5

Dilçilik

      

Azərbaycanda latın əlifbasına keçid və Fərhad Ağazadə (PDF), 2011  
İsaxan İsaxanlı

     
  The Azerbaijani Language (PDF), 1997  
Hamlet Isaxanli
Elza Ismayilova
Firangiz Nasirova
ISBN 5-7843-003-2

 

Ədəbiyyat  

        
Azərbaycan dünya ədəbiyyatında (PDF), 2012  
ISBN 978-9952-20-070-6
     
  21 - ci əsrin pəncərəsindən Mədəniyyət və Kimlik Beynəlxalq Simpoziumun materialları 26-28 May 2014 (PDF), 2016
 
ISBN 978-9952-20-107-9
   
  21 - ci əsrin pəncərəsindən Mədəniyyət və Kimlik Beynəlxalq Simpoziumun materialları 26-28 May 2014 (PDF), 2016
 
ISBN 978-9952-20-106-2
     

Kitabi Dedem Qorqud (PDF), 2010  
     
  Ömür keçdi yuxu kimi (PDF), 2002  
Əflatun Saraçlı
     
        Qaçaq İsaxan dastanı (PDF), 2009  
Zahid Ələmpaşalı
 ISBN 978-9952-20-056-0  
     
  Qaçaq Mahmud dastanı (PDF), 2009  
Zahid Ələmpaşalı
ISBN 978-9952-20-057-7

 

Ədəbiyyatşünaslıq

       

Həyatın Dastanı: ədəbi-fəlsəfi düşüncələr (PDF), 2012  
Əli Rza Xələfli  
ISBN 978-9952-20-071-3
     
  Незадаром ему мигнули очи - Есенин в Баку (PDF), 2012  
Исахан Исаханлы
ISBN 9952-20-9952-20-074-4

     
    Klassik rus poeziyasından nümunələr İsaxanın tərcüməsində (PDF), 2011
İsaxan İsaxanlı
ISBN 978-9952-20-64-5
     
  Şeir gülüstanının təkrarolunmaz çiçəyi - Serqey Yesenin (PDF), 2010  
İsaxan İsaxanlı  
ISBN 978-9952-20-059-1


Tibb

        

Ekoloji epidemiologiya: səhiyyədə tətbiqi və tədqiqat metodları (PDF), 2003  
ISBN 9952-20- 017-X

     
  Human Physiology: Lectures (PDF), 2004  
Nizhad Mikayilzade
ISBN  9952-20-027-7

 

Poeziya

        
 

Azərbaycan sevgi poeziyası: birinci kitab (PDF), 2008 

 

ISBN 978-9952-20-045-4

     
   

Azərbaycan sevgi poeziyası: ikinci kitab (PDF), 2009   
ISBN 978-9952-20-050-8
 

     
   

Azərbaycan sevgi poeziyası: üçüncü kitab (PDF), 2009   
ISBN 978-9952-20-051-5
 

     
 

Bu da bir həyatdı (PDF), 2004

Hamlet Isaxanlı

ISBN 9952-20-018-8

 

  Dördlüklər (PDF), 2007  
Hamlet Isaxanlı
ISBN 978-9952-042-3
     
  Gecə qapı kimi aç... (PDF), 2011  
Mövlüd Süleymanlı  
ISBN 978-9952-20-066-9
     
    Контрасты (PDF), 2006   
Гамлет Исаханлы
     
    Məndən uzaqda (PDF), 2008   
Afaq Şıxlı   
ISBN 978-9952-20-047-8
     
     

Təzadlar (PDF), 2001

Hamlet İsaxanlı

ISBN 9952-20-002-1

     
 

Ziyarət (PDF), 2010

Hamlet İsaxanlı

ISBN 978-9952-20-049-2

     
  Poetik tərcümələr (PDF), 2005
Hamlet İsaxanlı
ISBN 978-9952-20-031-5

Din

       

Amerika müsəlmanları (PDF), 2010  
ISBN 978-9952-20-060-7

     
  Böyük dinlərlə tanışlıq (PDF), 2013
Hüseyn Tövfiqi
ISBN 978-9952-20-080-5
Qaydalar və əsasnamələr
      
Əsasnamələr və qaydalar toplusu (PDF), 2013  
     
Elm və Sənət

       

Elm və sənət məclisi 1-10 (PDF), 2008 

 

ISBN 978-9952-20-046-1

     
       

Elm və sənət məclisi 11-20 (PDF), 2011

 

ISBN 978-9952-20-065-2

 
Sosial Elmlər

        Caucasus Barometer 2011 (PDF), 2011
 
Kataloq
 

          
  Azərbaycan Arxeologiyası (PDF)  
Azərbaycan Arxeologiyası 1999-cu ildən bəri Xəzər Universitəsi Tarix və arxeologiya departamenti tərəfindən nəşr edilən populyar elmi jurnaldır. Jurnalın əsası Prof. Hamlet İsaxanlı tərəfindən qoyulmuş və baş redaktoru Qüdrət İsmayılzadədir... Ətraflı »
     
     
Xəzər Humanitar və Sosial elmlər jurnalı (PDF)
Khazar Journal of Humanities and Social Sciences is an open-access, peer-reviewed journal published by Khazar University Press (Baku, Azerbaijan).The Journal focuses on the results of original research projects in various fields of History, Politics, International Relations, Education, Culture, History of Thoughts, Language and Literature, Economics and Law...    Ətraflı »
     
  Xəzər Riyaziyyat jurnalı (PDF)  
1998-ci ildə əsası qoyulan  Xəzər Riyaziyyat jurnalı müasir riyaziyyatın ümumi metodika və üsullarına dair orjinal məqalə və araşdırmaların xüsusilə, tətbiqi əsas alınmaqla 3 ayda bir çap edildiyi jurnaldır.
     
   
Xəzər Xəbər
(PDF)  
 Xəzər Universitəsi tərəfindən əsası qoyulan Xəzər Xəbər jurnalı, 1995-ci ildən bəri davamlı olaraq nəşr edilir.

Jurnal tələbə həyatı, təhsildəkı dəyişikliklər, elm, incəsənət, ədəbiyyat, mədəniyyət, turizm, idman və maraqlı xəbərlərə dair məqalələri Azərbaycan, Türk, Rus, İngilis dillərində dərc edir... Ətraflı »