AZ | EN

Digital Library

Home Digital Library Khazar University ePublications
Many of the books produced by Khazar University Press (KUP) are available free in electronic format. Below is the list of KUP books that are available to download.  
Archaeology  
         
  Arxeoloqun çöl gündəliyindən (PDF), 2009  
Qüdrət İsmayılzadə  
ISBN 978-9952-20-054-6  
 
Biography
       

Hamlet İsaxanlı: Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair (PDF), 2010

 

ISBN 978-9952-20-048-5

     
 

Bəhlul Abdulla-Sevgi dolu alim və pedaqoq (PDF), 2010

 

ISBN 987-9952-20-058-4

     
   

Bu dünyaya nə gətirdim... Hamlet İsayev (İsaxanlı)/ Что в этот мир принес я…Гамлет Исаев (Исаханлы) (PDF), 2005  
Knyaz Aslan  
Vahid Ömərli  
ISBN 9952-20-032-3

     
        

Xəzər Universitəsinin Nəşrləri Aləmində Biblioqrafik Göstərici (1991-2006) (PDF), 2006

 
ISBN 9952-20-033-1

 

Economics, Business and Management

        
 

 

English-Azerbaijani  Azerbaijani-English Concise Dictionary of Project Management Terms (PDF), 2012 

M.N. Nuriyev 

ISBN 978-9952-20-070-6

 

     
        
Şirkətlərarası rəqabət (PDF), 2010  
İntiqam Bəşirov


Education


In search of "Khazar" (PDF), 2006  
Hamlet İsaxanlı
ISBN 978-9952-20-034-8
     
  Müasir dünyada ali təhsil sistemində nələr baş verir və "2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı " necə olsa yaxşıdır? (PDF), 2008  
Hamlet İsaxanlı  
ISBN 497-9952-20-044-7
     
        
 

On education system in transition economy: A view from Azerbaijan (PDF), 2006

Hamlet Isaxanli 

ISBN 978-9952-20-037-9 

This collection of works examines the past and present of Azerbaijani Education System and offers new perspectives on the development and modernization of education policy.

Journalism

        
  Jurnalistikaya giriş (PDF), 2001  
 Stein, M.L.   
Paterno, S.F.


History

        
 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai-siyasi ideallar (PDF), 2005

ISBN 9952-20-028-5

Language

      

Azərbaycanda latın əlifbasına keçid və Fərhad Ağazadə (PDF), 2011  
İsaxan İsaxanlı

     
  The Azerbaijani Language (PDF), 1997  
Hamlet Isaxanli
Elza Ismayilova
Firangiz Nasirova
ISBN 5-7843-003-2

 

Literature  

        
Azərbaycan dünya ədəbiyyatında (PDF), 2012  
ISBN 978-9952-20-070-6
     
    21 - ci əsrin pəncərəsindən Mədəniyyət və Kimlik Beynəlxalq Simpoziumun materialları 26-28 May 2014 (PDF), 2016
 
ISBN 978-9952-20-107-9
   
  21 - ci əsrin pəncərəsindən Mədəniyyət və Kimlik Beynəlxalq Simpoziumun materialları 26-28 May 2014 (PDF), 2016
 
İSBN 978-9952-20-108-6
   

Kitabi Dedem Qorqud (PDF), 2010  
     
  Ömür keçdi yuxu kimi (PDF), 2002  
Əflatun Saraçlı
     
        Qaçaq İsaxan dastanı (PDF), 2009  
Zahid Ələmpaşalı
 ISBN 978-9952-20-056-0  
     
  Qaçaq Mahmud dastanı (PDF), 2009  
Zahid Ələmpaşalı
ISBN 978-9952-20-057-7

 

Literature Studies
 

       

Həyatın Dastanı: ədəbi-fəlsəfi düşüncələr (PDF), 2012  
Əli Rza Xələfli  
ISBN 978-9952-20-071-3
     
  Незадаром ему мигнули очи - Есенин в Баку (PDF), 2012  
Исахан Исаханлы
ISBN 9952-20-9952-20-074-4

     
    Klassik rus poeziyasından nümunələr İsaxanın tərcüməsində (PDF), 2011
İsaxan İsaxanlı
ISBN 978-9952-20-64-5
     
  Şeir gülüstanının təkrarolunmaz çiçəyi - Serqey Yesenin (PDF), 2010  
İsaxan İsaxanlı  
ISBN 978-9952-20-059-

 

Medicine

        

Ekoloji epidemiologiya: səhiyyədə tətbiqi və tədqiqat metodları (PDF), 2003  
ISBN 9952-20- 017-X

     
  Human Physiology: Lectures (PDF), 2004  
Nizhad Mikayilzade
ISBN  9952-20-027-7

 

Poetry

        
 

Azərbaycan sevgi poeziyası: birinci kitab (PDF), 2008 

 

ISBN 978-9952-20-045-4

     
   

Azərbaycan sevgi poeziyası: ikinci kitab (PDF), 2009   
ISBN 978-9952-20-050-8
 

     
   

Azərbaycan sevgi poeziyası: üçüncü kitab (PDF), 2009   
ISBN 978-9952-20-051-5
 

     
 

Bu da bir həyatdı (PDF), 2004

Hamlet Isaxanlı

ISBN 9952-20-018-8

 

  Dördlüklər (PDF), 2007  
Hamlet Isaxanlı
ISBN 978-9952-042-3
     
  Gecə qapı kimi aç... (PDF), 2011  
Mövlüd Süleymanlı  
ISBN 978-9952-20-066-9
     
    Контрасты (PDF), 2006   
Гамлет Исаханлы
     
    Məndən uzaqda (PDF), 2008   
Afaq Şıxlı   
ISBN 978-9952-20-047-8
     
     

Təzadlar (PDF), 2001

Hamlet İsaxanlı

ISBN 9952-20-002-1

     
 

Ziyarət (PDF), 2010

Hamlet İsaxanlı

ISBN 978-9952-20-049-2

     
  Poetik tərcümələr: 1 - ci toplu (PDF), 2005
Hamlet İsaxanlı
ISBN 978-9952-20-031-5
 

Politics       

Heydər Əliyev və İranla daimi dostluğa əsaslanan baxış (PDF), 2014 Möhsün Pakayin İSBN 978-9952-20-093-5

Religion

       

Amerika müsəlmanları (PDF), 2010  
ISBN 978-9952-20-060-7

     
  Böyük dinlərlə tanışlıq (PDF), 2013
Hüseyn Tövfiqi
ISBN 978-9952-20-080-5
 

Rules and Regulations

      
Əsasnamələr və qaydalar toplusu (PDF), 2013  
     
Science and Art

       

Elm və sənət məclisi 1-10 (PDF), 2008 

 

ISBN 978-9952-20-046-1

     
       

Elm və sənət məclisi 11-20 (PDF), 2011

 

ISBN 978-9952-20-065-2

 
Social Sciences

        Caucasus Barometer 2011 (PDF), 2011
 
Catalog
 
   
       

Khazar University Catalog 2008 - 2009 (PDF), 2008  
Khazar University Catalog  reflects the general information on Khazar University. It is designed primarily for students and academics who are interested in the undergraduate, graduate and professional study programs. It includes information regarding academic requirements, course offerings, resources available, Schools, Academic Departments, Institutes and Centers.
     
  Khazar University Catalog (PDF), 2013
 
 
     
  Khazar University. Technological Laboratories & Centers (PDF), 2016
 
ISBN 978-9952-20-110-9

Research Journals/ Periodicals 

          
  Azerbaijan Archaeology (PDF)  
The Azerbaijani Archaeology journal is a popular science journal published by the Department of History and Archaeology of Khazar University since 1999. The journal was founded by Prof. Hamlet Isakhanli. The chief editor of the journal is Prof. Qudrat Ismailzade... Read more...
     
 
 
Khazar Journal of Humanities and Social Sciences (PDF)
Khazar Journal of Humanities and Social Sciences is an open-access, peer-reviewed journal published by Khazar University Press (Baku, Azerbaijan).The Journal focuses on the results of original research projects in various fields of History, Politics, International Relations, Education, Culture, History of Thoughts, Language and Literature, Economics and Law... Read more...
     
  Khazar Journal of Mathematics (PDF)  
Founded in 1998, Khazar Journal of Mathematics is a quarterly journal publishing original peer reviewed articles and surveys on general methods and techniques of modern mathematics with special emphasis on its applications.
     
   
Khazar View
(PDF)


Founded by Khazar University, the Khazar View journal has been publishing continuously since 1995.

The journal prints articles in the Azerbaijani, Turkish, Russian and English languages on subjects such as student life, changes in education, academics, the arts, literature, culture, tourism, sports, and interesting news... Read more...
http://dspace.khazar.org/jspui/handle/123456789/1891?mode=full&submit_simple=Show+full+item+record