AZ | EN

26 May 2017

Kitabxana-İnformasiya Mərkəzində “ən çox oxunan kitablar” müzakirə edildi

2017-ci il mayın 26-da Xəzər Universiteti Kitabxana-İnformasiya Mərkəzində “Oxucular və kitabxana əməkdaşları arasında ən çox oxunan kitabların müzakirəsi” adlı tədbir keçirildi. Müzakirədə oxunan kitabların təhlili və dövrümüzdəki hadislələr ilə uyğunluğu müqayisə edilidi. Tədbir tələbələr tərəfindən çox maraqla qarşılandı və təkrar keçirilməsi arzu edildi.

TOP DESTINATIONSTOP DESTINATIONS